Döküm Pompalar Nedir ?

bbbb

DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR VE MOTORLAR

Döküm pompalar, yüksek çalışma basınçlarında üstün performans, yüksek verimlilik ve düşük gürültü ile çalışırlar.
Döküm gövdeli dişli pompalar, mobil ve endüstriyel alanlarda özellikle malzeme elleçleme ve iş makinaları uygulamalarında geniş bir şekilde kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Alüminyum dengeleme plakaları
  • Tekli, ikili ve üçlü pompalar için uygun ortak yağ emişi
  • İkili ve üçlü pompalar için ortak yağ emişi
  • 250 bar’a kadar sürekli çalışma basıncı
  • Yüksek verim için basınç dengeli plakalar
  • Düşük gürültü seviyesi

Pompa nedir?

Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanını sağlar. Soğutma sularının daimi devrinin sağlanması, bir otomobilde benzin basılması, yağ sevki ve radyatör suyunun devrettirilmesi, bir kalorifer tesisatının suyunun devridaim olması, bir buhar kazanına besleme suyu basılması, şehir ve kasabalarda akarsuyun ve içme suyunun temini gibi sıvıların ve büyük su kütlelerinin bir ortamdan diğer bir ortama nakli için kullanılan endüstrinin, sanayi ve zirai sektörün en büyük ihtiyaçlarından birisi pompalardır. Tatbikatta ihtiyaçların özelliklerine göre çeşitli pompa tipleri kullanılmaktadır. Genel olarak iki grupta toplanır:

1. Hacimsel pompalar grubunda:
a) Pistonlu pompalar,
b) Dişli pompalar,
c) Paletli pompalar,
d) Diyaframlı pompalar vardır.

2. Santrifüj pompalar grubunda ise;
a) Salyangozlu pompalar,
b) Difüzörlü (kademeli) pompalar,
c) Derinkuyu pompaları mevcuttur.

Hacimsel pompalarda, enerji, sıvıya bir hacim içerisinde hareket eden bir yüzey tarafından hacmin daraltılması suretiyle tatbik edilen bir basınç vasıtası ile ve kesikli olarak devredilir.
Santrifüj pompalarda ise, enerji, sıvıya bir eksen etrafında dönen tek veya belli adetteki kanatlarla bir çark tarafından kinetik enerji şeklinde ve sürekli olarak devredilir. Bu kinetik enerji, sıvı çarkı terk ettikten sonra, yayıcı sabit difüzör kanatları veya salyangoz içerisinde basınç enerjisi şekline döndürülebilir.

Santrifüj pompalarda çark bir mil üzerine monte edilmiş olup, sıvıya devir gereken enerjiyi bu milden alır. Mil, rulman yatakları üzerine mesnetlenmiştir. Bir kaplin kavrama ile tahrik motoruna bağlıdır. Mil ile pompa gövdesi arasında bırakılması mecburi olan boşluklar arasından sıvının dışarıya sızmaması için salmastra tertibatı kullanılır.

İletişim

  • info@demo12.netprogramlama.com

Bir cevap yazın

X

Uzay Dalgıç Pompa

Open chat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Powered by